+92 318 0474885 sosyalmedya.pk@gmail.com

What is Umrah ?

Umrah, literally; It means visit. Shar’an; To visit Baytullah with ihram and to perform sa’y between Safa and Marwa.
Definition and ruling of Umrah: Umrah consists of tahlik (shaving the hair) and taqr (cutting the hair) by wearing the ihram, circumambulation and sa’y whenever desired, except for the days of Arafa and Sacrifice Eid (5 days), regardless of a certain time.
Obligations of Umrah: * Ihram * Tawaf Of these, ihram is a must, and circumambulation is a rukn.
Wajibs of Umrah: * Sa’y (Umrah is a pillar in other madhhabs) * Shaving or shortening the hair. (According to Hanafi and Malikis, it is wajib, according to Shafi’i and Hanbalis it is a priority) In the Hanafi and Maliki sect, performing Umrah once in a lifetime is a muakkad sunnah; Umrah is considered obligatory in the Shafii and Hanbali madhhabs.
Miqat place of Umrah: It is the miqat places of pilgrimage for those who come to Makkah from outside the miqat area. Miqat place of those in Hilda is hill. Those who are in Mecca, whether they are Meccan or foreign, are the miqat place for Umrah. They go out of the harem and enter the ihram for Umrah (Ten’im, Hudaybiye, Cirane).

Preparations Before Umrah

1 - Spiritual Preparations

Against the risk of being a slave, relatives, neighbors, business environment, etc. It is very important to say goodbye to each other.
Before embarking on a pilgrimage, it is important to read a lot of Istighfar-i Sharif to get rid of our sins.
Since we are going to visit our Master the Prophet on the pilgrimage, it is necessary to recite a lot of Salavat-i Sharif as a gift in order not to go to him empty-handed.
In addition, it will be beneficial to recite Yasin-i Şerif, İhlas-ı Şerif and similar prayers before going on a pilgrimage in order to be prepared spiritually.
It will be very beneficial to perform supererogatory prayers such as tasbih prayer, Duha, Awwabin and Tahajjud prayers before going on a blessed pilgrimage.
If you do not know how to read the Quran before going on a pilgrimage, it will be very beneficial to learn. You can call your group teacher to learn the Quran.
You must attend the seminars held before your company embarks on a pilgrimage. For seminar dates, you can get information from your group teacher or by calling 444 59 60.
Make sure to meet your group teacher during the pilgrimage seminar and don’t forget to take the Saudi phone number, if you haven’t, you can get it from our phone number 444 59 60.
What is told to you in the seminars; Don’t forget to buy the materials you will need on your pilgrimage, such as Ihram, slippers, and waist belts.
It is very important to go on a pilgrimage by plane and bus, if possible, without sleeping, so take a good rest on the day of the journey.
Before embarking on a pilgrimage, it would be appropriate to take a ghusl and set foot in blessed places with ablution if possible.
It is important to reduce fluid consumption 24 hours before departure, so that you do not suffer from ablution problems on the way.

2 - Material Preparations

‘’Hac meşakkattir’’ Hadisi şerifini hiçbir zaman unutmayalım.
Hac yolculuğuna gitmeden Aile hekimine veya en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek sağlık kontrolünden geçin ve ihtiyaç olan ilaçlarınız varsa fazlaca yanınıza alın.
Menenjit aşısını mutlaka yaptırın.
Hac için kullanacağınız çanta ve valizlerinize isim adres ve telefonlarınızı yazın
Şirketinizin size verdiği hac ve umre rehberi isimli kitabı birkaç kez mutlaka okuyun. Kitaplara ulaşmak için “Medya” menüsü altında ki “Ücretsiz Rehber Kitaplar” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kuran-ı Kerim ve size verilen hac ve umre rehberi kitapları giderken yanınıza mutlaka alın.
Nufus cüzdanınız mutlaka yanınızda olsun
Bagaj ağırlınız en fazla 30 kg. olmalıdır. El çantanızda 8 kg. geçmemelidir.
Yanınızda oradaki şahsi ihtiyaçlarınıza yetecek kadar parayı TL Türk Lirası olarak alabilirsiniz. Orada TL geçerli olacaktır ancak gittiğinizde döviz büfelerinden sar alabilirsiniz.
Belirtilen saatte mutlaka havalimanında hazır olun.
Yurt dışı çıkış pulu 15 TL almayı unutmayın.
Havalanına gelince ilgili evrakları görevlilerden teslim alın. (Pasaport vs.)
Pasaport ve Umre kartınızı kesinlikle valizinize koymayınız…
Valizinizi söylenen yerden bagaja veriniz.
Bagaj fişinizi ve Uçuş kartınızı el çantanıza koyunuz.
Suudi Arabistan havaalanından Otele gidinceye kadar bütün kontrol Suudi Arabistan hükümetindedir. Unutmayın.
Grup Hocanızın talimatlarına uyunuz ve grubunuzdan ayrılmayınız.
Havalimanlarında giriş ve çıkışlarda Suudi kanunlarından kaynaklanan sıkıntılar olabilir bu sebeple beklemeler olabilir. Sabırlı olmaya gayret gösterin.
Hac ibadetinin meşakkatli bir ibadet olduğunu unutmayalım.

Wisdom and Virtue of Umrah

The Virtue of Umrah


Meaning: Complete Hajj and Umrah for Allah. (Surat al-Baqara: Verse 196)

Meaning: Umrah (which will be done later) is expiation for the (minor sins) that will occur between the two until Umrah. The reward for a blessed pilgrimage is only Paradise. (Bukhari c.2 p.198)

Meaning: The jihad of the old, the child, the weak and the woman is Hajj and Umrah. (Nesai c.2 p.3).

Meaning: “Umrah in Ramadan is equivalent to a pilgrimage with me. (Against Ally)

Meaning: Hz. It was narrated from Omar. Hazrat Umar (ra) asked the Messenger of Allah for permission for Umrah. Allowing him: “O my brother, make us a partner in some of your prayers. Do not forget us (in prayer)”. (Sunan-i ibn-i Mace)

Meaning: Hz. Aisha was narrated from our mother. The Messenger of Allah, Hz. When our mother Aisha was going to perform Umrah, she said: “You are paid as much as your tiredness and the amount you spend.” (Et-Terghib ve’t-Terhib c.2)

Source 1 Buhari, c.2, p.209; Muslim v.4, p.107. / 2 Et-Tergib ve’t-Terhib, Vol.2, p.165. / 3 Buhari, c.2 p. 141; Nesai, c.2, p.3. /4 Et-Terghib ve’t-Terhib ve’t-Terhib, vol.2, p.178. / 5 Et-Tergib ve’t-Terhib, Vol.2, p.180. / 6 Et-Tergib ve’t-Terhib, Vol.2, p.180. / 7 Abu Dawud, v.2, p.141. / 8 Et-Tergıb ve’t-Terhib, Vol.2, p.211..”

Some Expressions Related to Umrah

Beyt-i Mamur : Meleklerin Kâbesi.
Mescide-i Haram : Mekke-i Mükerreme’nin ortasında Kabe-i Muazzama’nın bulunduğu Mescid-i Şerif’dir.
Hac : Hususi mekanı, hususi zamanda, hususi fiille ziyaret etmektir.
Hacc-ı ifrad : Umresiz yapılan hacdır.
Hacc-ı Temettu : Aynı senenin hac aylarında umre ve haccı ayrı ayrı ihramlarla eda etmektir.
Hacc-ı Kıran : Bir ihramla umre ve haccı beraber yapmaktır.
Hac ayları : Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günüdür.
Menasik-i Hac : Hac fiilleri; haccın farzları, vacipleri ve sünnetleri.
Hacc-ı Mebrur : İnsanlara ikram ederek, güzel konuşarak ve günah karıştırmadan yapılan makbul hacdır. Alameti, hacdan, üzerinde bulunduğu halden
daha hayırlı olarak gelmek ve günahlara dönmemektir.
Umre : ihramlı olarak Beytullah’ı tavaf etmek,
Safa ile Merve arasında sa’y etmektir.
İhram : Niyet ve telbiyeden ibarettir ki, hacca yahut umreye ve kırana göre her ikisine niyet ederek harama dahil olmaktır.
İzar : Peştamal gibi belden aşağıya tutulan örtü.
Rida : Peştamal gibi omuzdan örtülen havlu veya benzeri örtü.

Telbiye :

“Lebbeyk. Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. innel-hamde vennimeteleke vel-mulk. La şerike lek.”

Tehlil:

“La ilahe illa’llahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şey’in kadir.”

Temcid:

“La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim”.

Hatim : Kabe’nin kuzeyinde yarım daire şeklindeki duvar.
Hicr : Kabe’nin, hatimle cevrilmiş olan kısmıdır. Kabe’den sayıldığı için tavaf Hatim’in dışından yapılır.
Hacer-i Esved : İçerisinde insanların ruhlar aleminde verdikleri ahitlerinin bir nushasının bulunduğu,Cennet-i Ala’dan gelmiş bembeyaz ve büyükçe bir yakuttur. Aslında bembeyaz iken günahkarların ellerini ve yüzlerini sürmelerinden dolayı siyahlaşmış ve Hacer-i Esved denilmiştir.
Mültezem : Hacer-i Esved’in konulduğu köşe ile Kabe’nin Kapısı arasıdır. Duaların makbul olduğu yerlerdendir.

Makam-ı İbrahim: İbrahim Aleyhisselam’ın ayak izlerinin üzerinde aşikar olarak görüldüğü mübarek bir taşdır.
Mizabu’r-rahme : Altın oluk.
Zemzem : Cebrail Aleyhisselam’ın çıkardığı mübarek sudur.
Şavt : Kabenin etrafını bir defa dolaşmaya denir.
Tavaf : Kabe-i Muazzama’nın etrafında yedi defa dolaşmaktır. Yani yedi şavta, bir tavaf denir.
Tavaf-ı Kudum (Kudum Tavafı): Mekke-i Mükerreme’ye varılınca yapılan tavaftır. Bu tavaf, afakiler (Mekke dışından gelen) için sünnettir.
Tavaf-ı ifaza (Ziyaret Tavafı) : Arafat’tan inildikten sonra yapılan farz tavaftır.
Tavaf-ı Sader (Veda Tavafı): Afakiler için Mekke-i Mukerreme’den ayrılmazdan önce yapılan vacip tavaftır. Hac fiilleri bununla tamam olur.
Izdıba : Sonunda sa’y olan tavafa başlamazdan evvel rida’nın bir ucunu sağ koltuk altından gecirip, sol omuz üzerine atmaktır. Böylece sağ omuz ve kol ihramın dışında kalır. Kendinden sonra sa’y olan tavafların her şavtında erkeklere sünnettir.
İstilam : Tavafa başlarken ve tavaf esnasında Hacer-i Esved’in hizasına her gelişte dönerek namaza durur gibi iki eli kulak hizasına kaldırıp “Bismillahi Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahü ekber” diyerek hacer-i esvede elini koyarak
öpmektir. Bu mümkün olmuyorsa el işareti ile uzaktan selamlayıp sağ elin içini öpmektir.
Remel : Izdıba halinde ilk üç şavtta adımlar kısaltılmak ve omuzlar silkelenmek suretiyle süratli ve çalımlı yürümektir. Diğer dört şavtta normal olarak yürünür.
Safa ve Merve : Mescid-i Haram’ın doğusunda, sa’yin yapıldığı 350 m. aralıklı iki tepedir.
Sa’y : Safa’dan Merve’ye dört gidiş, Merveden Safa’ya ise üç geliş olmak üzere yedi şavttır. Sa’y, haccın ve umrenin vaciplerindendir.
Hervele : Erkeklerin, Safa ile Merve arasında her geliş ve gidişte iki yeşil direk arasında koşmalarıdır.
Vakfe : Arefe günü öğle namazından sonra Bayram günü fecir tulu edinceye kadar bir anda olsa Arafta bulunmaktır. Bir de Müdelife vakfesi vardır ki bayramın birinci günü imsak ile güneşin doğması arasında Müzdelife sınırları içerisinde bulunmaktır.
Arafat : Mekke-i Mükerreme’nin güney doğusunda yaya altı saatlik (25 km) mesafede bulunan bir mevkidir. Haccın rüknünden biri olan Arafat vakfesi orda yapılır.
Müzdelife : Mina ile Arafat arasında Harem sınırları içerisinde bir bölgenin adıdır.
Meş’ar-i Haram : Müzdelife’deki Kuzah tepesidir.Şimdi üzerine mescit yapılmıştır.
Mina : Harem sınırları içerisinde, Kabe ile Müzdelife arasında bir mevkidir. Mescid-i Haram’a 6,5 km mesafededir. Cemreler (şeytan taşlanacak yerler) Mina’dadır.
Cemre : Ufak taş veya ufak taş yığını.
Cemre-i Ula : Cemrelerden Mina tarafında olanıdır.
Cemre-i Vusta : İkinci cemre.
Cemre-i Akabe : Mekke-i Mükerreme tarafında bulunan cemredir. Halk dilinde cemrelere sıra ile “küçük şeytan, orta şeytan, büyük şeytan” denilir.
Remy-i Cimar : Cemrelere ufak taş atmaktır.
Hedy : Harem bölgesinde, Hac ile alakalı olarak kesilen kurban olup Minada kesilmesi
sünnettir.
Udhiyye : Kurban bayramında belirli şartları haiz kimselerin kesmesi vacib olan kurban.
Cinayet : Hacda cezayı icabeden fiil ve davranışlar.
Dem : Koyun ve keçi cinsinden olan kurban
Bedene : Deve ve sığır cinsinden olan kurban.
Harem : Mekke-i Mükerreme ve civarıdır ki hududları tayin edilmiş ve nişan dikilmiştir.
Hill : Harem ile mikat sınırları arasında kalan yerlerdir.
Mikat : İhram için belirlenmiş yerler olup ihramsız geçmek caiz değildir.
Mekki : Mikat dahilinde ikamet edenlerdir.
Afaki : Mikat haricinden Mekke’ye gelenlerdir.
Eyyam-ı Teşrik : Zilhicce’nin on birinci, on ikinci ve on üçüncü günleridir. Bu günlerde teşrik tekbirleri getirildiği için teşrik günleri denilmiştir.

What is Ihram ?

Ihram : It consists of intention and talbiyah, which means to be involved in the haram by intending both, according to hajj, umrah, or qira. In the meantime, the two pieces of veil, called the rida and the izar, worn by men, are called ihram among the people (the ihram of women is their normal dress). It is to make certain mubahs unlawful in order to perform Hajj and Umrah. (İnaye c.2, p.429)

The mystery and wisdom of entering ihram: By undressing, which is the ornament of the world; It is to think about the birth and the resurrection of the dead, the place of Judgment, the day of reckoning, the balance, and to attain the divine divinity by being clean. Hajj and Umrah cannot be performed without Ihram.

How to Enter Ihram?

The person entering the ihram first cuts his nails, cleans his armpit and pubic hair, shaves his hair and beard if necessary, and straightens his mustache. Ghusl if possible. If there is no possibility to make a ghusl, he only performs ablution. The ghusl to be made while entering ihram is sunnat-i ​​muakkada.
This ghusl is not for purification from hades, but for material cleansing. In this respect, women who are in menstruation and puerperium can also perform ghusl. After the ghusl, a nice scent that does not leave any color or traces pervades the body. The body is covered only with izar and rida.

The head is bare and the feet are bare. However, he wears heels and open slippers on his feet. After putting on the izar and rida, he performs 2 rak’ahs of prayer: In the first rak’ah, he reads the chapter of Kafirun after Fatiha-i Şerife, and in the second rak’ah, after the Fatiha-i Şerife, he reads the chapter of Ikhlas. After the prayer, he turns to the qibla and intends whatever he intends to do, either from Hajj or Umrah. (If he is a deputy, he says on behalf of someone or something) 3 times without a break:

“Lebbeyk, Allahumme labbeyk, labbeyke la şerike, stain labbeyk. İnnel-hamde ve’n-ni’mete stain ve’l-mulk. La sherry Lek.” He brings the talbiyah and recites the takbir and the Salavat-i sherif after him. Thus, the ihram is entered. From now on, many salawats are brought to the Prophet, prayers are made along the way; dhikr, tasbih and tehlil. Many talbiyahs are brought after the fard prayers. It is mustahab for men to say talbiyahs aloud. Women say without raising their voices.

How to Get Out of Ihram?

To get out of the ihram, men either have their hair shaved with a razor or have at least a quarter of their hair shortened to the tips of their fingers (1.5-2 centimeters). It is better to have the head shaved and shortened. Women, on the other hand, do not shave, they shorten the ends of their hair by 1-2 cm. Thus, they are out of ihram.

Where to Enter Ihram?

There are certain places to enter ihram. These are called “Miqat localities”. Afak who wants to reach the Baytullah must be in ihram for the Kaaba and enter the ihram from the miqat place. Regarding the miqat, people are divided into three parts:
1- Those who are Aphaki: Those who come from outside the Miqat areas.
2- People of the Hill: those who reside between the miqat quarters and the harem.
3- People of the Haram: Those who reside in Mecca and its surroundings..

Terms of Ihram

PERMISSIONS OF IHRAM
1- Taking blood.
2- Scratching any part of the body or head without plucking hair.
3- Washing, using unscented soap.
4- Carrying an umbrella without touching one’s head, as well as taking shelter under a tree, house, tent to protect from the heat.
5- To wear a belt, to wear a gun, to wear a ring and a watch, to wear odorless riding.
6- Wearing heels and open-toed shoes.
7- To have a tooth pulled, to have a needle shot.
8- To shoulder a dress such as a coat or jacket without wearing the sleeves. 9- Covering the other parts of the body, except the face and head, with
a quilt, blanket or any kind of cover.
VACUBS OF IHRAM
1- Entering Ihram without crossing the border of Miqat.
2- To be protected from the prohibitions of ihram
18 Tirmidhi, Hajj, 14/828.

Sunnah of Ihram
1- Before entering Ihram, cleaning the armpit and pubic hair, cutting nails and applying perfume.
2- To make a ghusl or to make wudu while entering ihram.
3- Men wrap themselves in two pieces of cloth, called izar and rida.
4- To perform two rak’ahs of ihram prayer, if it is not time for karaha after intending ihram.
5- To recite talbiyah at every opportunity while in ihram.
6- To repeat the talbiyah three times.
7- To utter takbir of taşrik, salawat-i sharif, prayer and supplication after talbiye.

THE MASTAHAPS OF İHRAM
1- Making intention for ihram for ghusl.
2- Whether the ihram is white, new or washed
3- Wearing nalin or slippers similar to naline
4- Using miswak.
5- Scanning their hair.
6- Cutting the mustache in accordance with the sunnah.

CONDITIONS FOR IHRAM TO BE AUTHENTIC
1- To have intention.
2- To bring talbiyah or to make a dhikr that replaces talbiyah.
The Messenger of Allah (pbuh) said: “There is no Muslim who is in talbiyah, so that the stone, tree, hard earth on his right and left does not accompany him, this participation (pointing to his right and left) continues until the last border of the earth in this and that direction. shall 18”.

Prohibitions of Ihram

A person enters ihram by making an intention for hajj or umrah and performing talbiyah. Some actions and behaviors will be haram for him until he leaves the ihram. These harams are called ihram prohibitions.
A- Prohibitions related to the person’s own body:
1- Using scent,
2- Using scented soap,
3- Shaving, trimming the mustache,
4- Using henna, lipstick and nail polish for decoration,
5- Cutting the nails,
6- From the body plucking or cutting hair from any part of it.
7- Plucking or shaving pubic and armpit hair.
B- Prohibitions regarding clothing (for men):
1- Wearing a skullcap or wrapping a turban,
2- Wearing stitched clothes such as trousers, coats, shirts.
3- Wearing socks, gloves or shoes with closed tops and heels.
C- Prohibitions of sex:
1- Having sexual relations,
2- Kissing and playing around,
3- To engage in words, actions and behaviors that may cause sexual intercourse.
D- Prohibitions that harm others:
1- Fighting,
2- Arguing and fighting,
3- Cursing, insulting, breaking hearts.
E- Prohibitions related to the Harem area:
1- Cutting, pruning, crushing the green grass and trees that grow by themselves,
2- Killing harmless animals. (Muhit-i Burhani, 2/458.)
F- Prohibitions related to hunting of land animals:
1- Hunting all kinds of land animals, whether they eat meat or not,
2- Helping the hunter even with signs, 3- Harming
game animals.

Ladies' Ihram

Women are like men, except for the following issues related to ihram.
1. They can wear all kinds of stitched clothes, gloves, socks and mest. They can cover their heads, but keep their faces uncovered.
2. They do not raise their voices in talbiyyah.
3. Remel is not found in tawaf, and they do not make any fuss in sa’y.
4. They do not shave their heads from the root, but shorten them.
5. If there is a stampede, they invade Hacer-i Esved without kissing them. They flee from the men’s community.
6. They do not have to sacrifice qurban because they abandon the farewell circumambulation or delay the visiting circumambulation due to menstruation and puerperium. (Lubab Commentary p.78)

What is Tawaf?

Tawaf is to take the Kaaba to our left, starting from the corner where Haceru-l Esved is located, and to walk around it seven times. Each circumnavigation of the Kaaba is called shawt. 7 shawts would be a circumambulation. The making of each tawaf is the same. The difference is in determining intent. In this respect, the person who will perform circumambulation determines the type of circumambulation with his intention. Visiting circumambulation: One of the pillars of pilgrimage is fard circumambulation. The time of its execution is from the dawn of the first day of Eid-al-Adha to the end of life. However, it is wajib to perform this circumambulation on the days of Eid-al-Adha (until the sun sets on the third day). If it is left after the third day, the victim of punishment is wajib. If it is abandoned completely, the pilgrimage becomes invalid and vicious.

Types of Tawaf

 1. The circumambulation of Kudum: It is a sunnah for those who are in the pilgrimage and the pilgrimage (those who come from outside Makkah).
 2. Visiting circumambulation: It is the obligatory circumambulation of the pilgrimage.
 3. Farewell circumambulation: It is the circumambulation that is obligatory on the Afakis.
 4. Umrah circumambulation: It is one of the obligatory circumambulation of Umrah.
 5. Nezir circumambulation: It is wajib to circumambulate (dedicated) circumambulation.
 6. Tahiyyetül-Masjid Tawaf: It is the circumambulation that is sunnah to do whenever one enters the Masjid al-Haram.
 7. Nafila tawaf: It is the tawaf that a Muslim can do as much as he wishes, apart from the obligatory or wajib tawafs..

Wajibs of Tawaf

 1. Taharet from hades (to make a ghusl if he is junub, to make wudu if he is not wudu).
 2. Setr-i awret.
 3. If he is not handicapped, to do the circumambulation on foot.
 4. To start tawafa from Hacer-i Esved or level.
 5. To do the tawaf by taking the Kaaba to the left and moving in the direction of rukn-u Iraki.
 6. To make Tawaf from outside of Hatim.
 7. To perform two rak’ats of tawaf prayer when tawaf is over.
 8. To complete the Tawaf in seven shawats.
 9. To perform the circumambulation on festive days. The abandonment of any of the wajibs of tawaf requires punishment. If the circumambulation is done again, the penalty is reduced.

Sunnahs of Tawaf

 1. Cleanliness from najasat.
 2. When starting tawaf, to come to the level of Hacerü’l-Esved from Rukn-i Yemani.
 3. To invade Hacer-i Esved at the beginning of tawaf and at the end of each shawt..
 4. At the end of the circumambulation with sa’y, men’s torment and remel
 5. To make shawts without interruption.
 6. To be busy with dhikr, takbir, tehlil and prayer during tawaf.
 7. To perform the visiting circumambulation on the first day of the feast.
 8. Raising your hands while saying “Bismillahi Allahu Akbar” in front of Hacer-i Esved while starting tawaf. It is makruh to abandon the sunnahs of tawaf without an excuse.
  But even if it is abandoned without an excuse, it does not require punishment.

Making the Tawaf

Whatever circumambulation is to be made, it is intended. By Rukn-i Yemani, one comes to the place where Hacer-i Esved is located. If possible, one can kiss Hacer-i Esved with takbir and tehlil. If it is not possible, return to Hacer-i Esved and say “Bismillahi Allahu Akbar” to invade and kiss the inside of the right hand. Then takbir, tahmid and salawat are uttered. The talbiyah is not brought during circumambulation. After the invasion, the Kaaba is taken to the left and the circumambulation begins. Every turn is a shawt. Seven shawts are one circumambulation.
At the door of the Kaaba and in each of the rukns, prayers are read, salat and greetings, takbirs and tehlils are brought. Tawaf is done outside of Hatim. When it comes to Rukn-i Yemani, hands are touched or saluted and hands are not kissed. When it comes to Hacer-i Esved, it is invaded again. The first shadt is completed. Ladies do not raise their voices in prayers, takbirs and tehlils. They do their tawaf in the most secluded place. After tawaf ends, two rak’ats of tawaf prayer are performed in Maqam-i Ibrahim if possible, or in a suitable place in the Masjid al-Haram, except for the times of karaha. This prayer is obligatory. In the first rak’ah, Kafirun, in the second rak’ah, the verses of ikhlas are recited.
The tawaf prayer is not performed during karaha times. After the fard of the evening, the circumambulation prayer is performed first and then the sunnah of the evening. After the tawaf prayer, returning to the Kaaba, drank zamzam while standing and praying with sincerity and sincerity.

What is Sa'y?

Sa’y; It is one of the rituals of pilgrimage and umrah, and it is to go back and forth between Safa and Marwa seven times. Dedicated to the obedience and loyalty of our Valide Hajar, Allahu Teala has made it obligatory for everyone who performs Umrah and Hajj like him.

Sa's Vajibs

 1. Doing Sa by walking (The sick, old and disabled can get in the car).
 2. To complete Sa in seven shawls.

Sunnahs of Sa

 1. To start sa’ without a break when the tawaf is over.
 2. Cleanliness from najasat
 3. Cleanse from Hades.
 4. To invade Hacer-i Esved on the way to Sa.
 5. Climbing to the place where the Kaaba can be seen on the Safa and Marwa hills in every shawt.
 6. Turning to the Kaaba in Safa and Merve, takbir, tehlil and praying.
 7. The men “scramble” between the two green poles and walk slowly on the other parts.
 8. To do all the shawts without a break.
 9. To be busy with takbir, tehlil and prayer during Sa’y..

The Making of Sa

After the invasion of Hacer-i Esved, they go to Safa and make intention. When you get to Safa Hill, you return to Baytullah. Hands are raised as in prayer. Praise and praise. Takbir is uttered three times. There is danger. He is brought to the Salevat-i sheriff. After praying for himself and the Muslims, he walks slowly towards Merve with prayers. When he comes to the green pole, ‘Hervele’ is done and run up to the second green pole. Between the two green pillars, it is prayed:

Walk normally after the second green post. When you come to Merve, you return to Beytullah. As in Safa, takbir, dhikr and prayer are recited. Thus, the first shawt of sa is completed. In the same way, sa’y is completed when seven shawts are made, four going from Safa to Marwa and three returning from Marwa to Safa. It is mustahab to pray two rak’ahs in Masjid al-Haram after Sa’y. There is no prayer in Merve.